• Қаржы мониторингі агенттігі Мемлекеттік органдардың интернет-ресурстарының бірегей порталына ауысқандығын хабарлайды. Осыған байланысты, Агенттігінің қызметі туралы өзекті ақпаратты және осы ресми сайтта жарияланған басқа да мәліметтерді алу үшін https://www.gov.kz/memleket/entities/afm сілтемесі арқылы өтіңіз.

Құрметті пайдаланушылар!

Қаржы мониторингі агенттігі Мемлекеттік органдардың интернет-ресурстарының бірегей порталына ауысқандығын хабарлайды. Осыған байланысты, Агенттігінің қызметі туралы өзекті ақпаратты және осы ресми сайтта жарияланған басқа да мәліметтерді алу үшін https://www.gov.kz/memleket/entities/afm сілтемесі арқылы өтіңіз.

ҚМС АРНАЛҒАН: «ҚМС көмек» бөліміндегі ақпарат өзекті.

Сайтқа өту

Аттестаттау

Қазақстан Республикасының  Конституциясы

 1. Қонституцияға сәйкес Қазақстан Республикасы өзін қандай мемлекет деп
 2. Қазақстан Республикасының ең қымбат қазынасы болып табылатындар?
 3. Қазақстан Республикасы қандай басқару нысанында және қандай мемлекет болып табылады?
 4. Қазақстан Республикасында мемлекеттік биліктің бірден-бір бастауы болып табылатындар?
 5. Қазақстан Республикасында халық пен мемлекеттің атынан билік жүргізу құқығы тиесілі?
 6. Республика Үкiметi мен өзге де мемлекеттiк органдар кімнің атынан билік жүргізеді?
 7. Мемлекеттік биліктің бөліну принципі?
 8. Қазақстан Республикасында қолданылатын құқық  болып табылады?
 9. Қазақстан Республикасында меншіктің қандай түрлері танылады және бірдей қорғалады?
 10. Жер мемлекеттік меншіктен басқа да қандай меншікте болуы мүмкін және қандай негіздерде?
 11. Мемлекеттiк ұйымдарда және жергiлiктi өзiн-өзi басқару органдарында қандай тілдер қолданылады?
 12. Өлім жазасы қандай жағдайларда белгіленеді?
 13. Қандай жағдайда тұтқындауға және қамауда ұстауға болады?
 14. Соттың санкциясынсыз адамды қандай мерзімге ұстауға болады?
 15. ҚР Конституциясына сәйкес әскери қызметшiлер, ұлттық қауiпсiздiк органдарының, құқық қорғау органдарының қызметкерлерi мен судьялар болмауға тиіс?
 16. Республика Президентi болып кім сайлана алады?
 17. Бiр адам қатарынан екi реттен артық Республика Президентi болып сайлана ала ма?
 18. Бір адамның қатарынан Қазақстан Республикасының Президенті болып сайлануы кімге қолданылмайды?
 19. Қазақстанның Тұңғыш Президентінің мәртебесі мен өкілеттігі немен айқындалады?
 20. Қазақстан Республикасының Парламенті қандай орган болып табылады және ол қандай функцияларды жүзеге асырады?
 21. Парламент неден тұрады?
 22. Парламент Сенаты депутаттарының өкілеттік мерзімі?
 23. Парламент Мәжілісі депутаттарының өкілеттік мерзімі?
 24. Заң шығару бастамасы құқығы кімге тиесілі?
 25. Қандай жағдайларда Парламентті және Парламент Мәжілісін таратуға болмайды?

«Мемлекеттік құпиялар туралы»

 1. «Мемлекеттік құпиялар туралы» Заңға сәйкес «мемлекеттік құпияларды жоғалту» ұғымы нені білдіреді?
 2. Мәліметтерді мемлекеттік құпияларға жатқызуға және билік етуге кімнің құқығы бар?
 3. «Мемлекеттік құпиялар туралы» Заңға сәйкес «мемлекеттік құпияларды жария ету» ұғымы нені білдіреді?
 4. Мемлекеттік құпияларды жариялағаны, ақпараттың құпиялылық дәрежесін анықтау және белгілеу қағидаларын бұзғаны үшін, сондай-ақ құпиялылық режімін қамтамасыз ету жөніндегі және «Мемлекеттік құпиялар туралы» Заң талаптарын бұзғаны үшін кінәлі тұлғалар тартылады:
 5. Мемлекеттік құпияларды құрайтын мәліметтерді беруді иелік етуінде бұл мәліметтер  тұрған   мемлекеттік органның  рұқсатымен осы жұмыстардың тапсырыс берушісі жүзеге асырады:
 6. Мемлекеттік органдар мен ұйымдардың басшылары дербес жауапкершілік алады:
 7. Мемлекеттік органдар мен ұйымдарда мемлекеттік құпияларды құрайтын мәліметтерді қорғауды ұйымдастыру үшін жауапкершілік кімге жүктеледі?
 8. Қазақстан Республикасының лауазымды адамына немесе азаматына мемлекеттік құпияларға рұқсат етуден бас тарту туралы мемлекеттік органның немесе ұйым басшысының шешімі бойынша мына жағдайларда тоқтатылуы мүмкін:
 9. «Мемлекеттік құпиялар туралы» ҚР Заңына сәйкес құпияландыруға жатпайтын мәліметтер:
 10. Мемлекеттік құпияларға рұқсат ету – бұл:
 11. Бірнеше мемлекеттік органның билік етуінде тұрған мәліметтердің құпиялылық дәрежесі құпияландыруға жататын мәліметтердің ведомстволық (салалық) тізбесінде белгіленеді:
 12. Мемлекеттік құпияларға жатқызу жөнінде өкілеттік берілген мемлекеттік органдар мен ұйымдар олардың функциялары, меншік нысаны, мемлекеттік құпияларға жатқызылған мәліметтерді пайдалану жұмыстары жойылған немесе тоқтатылған жағдайларда  бұл мәліметтер мен оларды тасымалдайтындарды қорғауды қамтамасыз  ету шараларын қабылдауға міндетті. Бұл ретте  мемлекеттік құпияларға жатқызылған мәліметтерді тасымалдайтындар жойылады, архивке сақтауға тапсырылады не белгіленген тәртіппен беріледі:
 13. Мемлекеттік құпияларға жатқызылған мәліметтерді жариялау немесе жоғалту салдарынан келтірілген немесе келтірілуі мүмкін залал мөлшерін анықтауды жүргізеді: 
 14. Мемлекеттік құпиялар болып табылатын мәліметтерді тасымалдайтындар құпиясыздандырылады:
 15. басқа ұйымдардан келіп түсетін құпия құжаттарда, егер оларда осы ұйымның өндірістік қызметіне  тікелей жататын мәліметтер болмаса, ол құпия құжаттардан көшірмелер алуға немесе үзінді көшірмелер жүргізуге рұқсат етіле ме:
 16. Құпия жұмыстарға рұқсат берілген тұлға анкеталық немесе өмірбаяндық деректердегі өзгерістер туралы хабарлауға міндетті:
 17. Құпия жұмыстарға, құжаттар мен бұйымдарға рұқсат берілген тұлғаларға тыйым салынады;
 18. Мемлекеттік құпиялар мен мемлекеттік құпияларды құрайтын мәлімет жеткізгіштер болып табылады:
 19. Мемлекеттік құпияларға рұқсаты бар қызметкер міндетті:
 20. Кім мемлекеттік құпияларды қорғау саласындағы бірыңғай саясатты айқындайды және мемлекеттік құпияларды қорғау жүйесінің қызметіне жалпы басшылықты жүзеге асырады?

Жеке және заңды тұлғалардың өтiнiштерiн қарау тәртiбi туралы Қазақстан Республикасының Заңы

 1. Азаматтардың құқықтарын іске асыру рәсімдерінде жол берілмеуге тиіс:
 2. Азаматтардың өтініштер беру тәртібін, оларды тіркеу, қарау мерзімін мемлекеттік орган белгілейді:
 3. Мемлекеттік орган бөлімшелеріне жолданған азаматтар өтініштерін қарау барысын бақылауды жүзеге асырады:  
 4. Азаматтардың өтініштері шешілген деп саналады::
 5. Егер өтініште баяндалған мәселелердi шешу ұзақ мерзiмдi талап етсе, онда:
 6. Өтініш беруші заңнамада белгіленген тәртіппен мемлекеттік органда қаралған мәселе бойынша қайта өтініш беруге құқылы:
 7. Егер қайта жасалған өтiнiштерде жаңа дәлелдер немесе жаңадан анықталған мән-жайлар келтiрiлмесе,қайтадан берілген өтініштер:
 8. Азаматтардың өтініштері байынша іс жүргізу және бұл істерді бақылаудан алу туралы шешім қабылдауға құқылы:
 9. Түскен өтініштерді бақылаудан алу үшін негіз болып табылады:
 10. Өтініш бойынша қабылданған шешімге өтініш беруші шағымдана алады:
 11. Лауазымды тұлғалардың iс-әрекеттерiне (әрекетсiздiгiне) немесе органға не сотқа шағым мына мерзімде беріледі:
 12. Шетелдіктердің және азаматтығы жоқ тұлғалардың өтініштері қаралады:
 13. Мемлекеттiк органдардың бірінші басшылары және олардың орынбасарлары азаматтарды, оның iшiнде осы органдардың қызметкерлерiн жеке қабылдауды жүргiзуге мiндеттi:
 14. Егер өтiнiштi лауазымды тұлға қабылдау кезiнде шеше алмаса:
 15. Азаматтардың өтiнiштерiмен жұмысты ұйымдастырудың, іс жүргізудің жай-күйі үшін дербес жауаптылықта болады:
 16. «Жеке және заңды тұлғалардың өтiнiштерiн қарау тәртiбi туралы» ҚР Заңының қабылданған дұрыс уақытын атаңыз:
 17. Өтінішті қарау мерзімі:
 18. Қосымша зерделеуді немесе тексеру жүргiзуді қажет ететін жеке және (немесе) заңды тұлғаның өтiнiштерін қарау мерзімі: 
 19. Жеке және (немесе) заңды тұлғалардың өтiнiштерi шешілді деп саналады:
 20. Егер мәселелердi шешу ұзақ мерзiмге ауыстырылса, онда:
 21. Өтiнiште қойылған мәселелердi шешу құзыретiне кiрмейтiн субъектiге немесе лауазымды адамға келiп түскен өтініш:
 22. Өтінішті қарау мерзімін ұзартылады:
 23. Қазақстан Республикасының заңдарында белгіленуі мүмкін:
 24. Өтiнiштерге берiлетiн жауаптар мазмұны бойынша негiзделген және дәлелдi болуға тиіс:
 25. Өтiнiштердi қарау тоқтатылады:

Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы

 1. «Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы» Қазақстан Республикасының Заңы қандай қатынастарды реттейді?
 2. «Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы» Қазақстан Республикасының Заңының қабылданған күнін көрсетіңіз?
 3. «Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы» Қазақстан Республикасының Заңы қолданылмайды:
 4. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл субъектілеріне жатады:
 5. Сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтар нәтижесінде заңсыз алынған мүлiктi өз еркiмен тапсырудан немесе мемлекетке оның құнын немесе құнын төлеуден бас тартылған жағдайларда, оларды өндіру жүзеге асырылады:
 6. «Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы» Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес лауазымды адамның түсінігі:
 7. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениетті қалыптастыру шаралар кешені арқылы жүзеге асырылады:
 8. Төмендегі принциптердің қайсысы «Сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес туралы» Қазақстан Республикасы Заңының принципі болып табылады?
  Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы ұлттық баяндаманың анықтамасын көрсетіңіз:
 9. Кім Қазақстан Республикасында сыбайлас жемқорлықпен күресуге міндетті?
 10. «Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы» Қазақстан Республикасының Заңыныңда көзделген қаржылық бақылау шаралары қолданылмайды:
 11. Мемлекеттік функцияларды орындауға уәкілеттік берілген адамдарға және теңестірілген адамдарға тыйым салынады:
 12. Сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылық фактісі туралы көрінеу жалған ақпартты хабарлаған адамдар:
 13. Мемлекеттік функцияларды орындаумен байланысты шектеулерді қабылдамауы әкеп соғады:
 14. Мемлекеттік лауазымдағы адамдардың жақын туыстарының қайсысы «Сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес туралы» Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес, салық органына кірістері мен мүлікі туралы декларация тапсыруға міндетті:
 15. «Сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес туралы» Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес кім жақын туысы болып саналмайды:
 16. Лауазымды адамдар жекжаттары атқаратын лауазымдарға тiкелей бағынысты лауазымдарды атқара алмайды:
 17. Сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылық фактісі туралы хабарлаған адам қорғауында болады:
 18. Мүлікті сенімгерлік басқару шарты жатады:
 19. Сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылық ұғымын көрсетіңіз
 20. Сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтар нәтижесінде заңсыз алынған мүлiктi өз еркiмен тапсырудан немесе мемлекетке оның құнын немесе заңсыз алынған көрсетілетін қызметтердің құнын төлеуден бас тартылған жағдайларда, оларды өндіріп алу … негізінде жүзеге асырылады

Құқық қорғау қызметі туралы Қазақстан Республикасының Заңы.

 1. «Құқық қорғау қызметі туралы» ҚР Заңы қашан қабылданды:
 2. «Құқық қорғау қызметі туралы» ҚР Заңы нені реттейді:
 3. Лауазымы бойынша ауыстыру:
 4. «Баянат» сөзінің ұғымы:
 5. «Кадр резерві» ұғымы нені білдіреді:
 6. Құқық қорғау органына анықтама беру:
 7. Құқық қорғау органының қызметкері:
 8. «Қызметтік тергеп-тексеру» ұғымы:
 9. Полиграфологиялық зерттеу, бұл:
 10. «Тәртіптік жауапкершілік» ұғымы:
 11. «Іс-сапармен бару» ұғымы:
 12. Экономикалық тергеп-тексеру қызметі, бұл:
 13. Құқық қорғау органдарындағы қызмет қандай принциптерге сәйкес жүзеге асырылады:
 14. Құқық қорғау қызметіне мынадай адам қабылданбайды:
 15. Құқық қорғау қызметіне орналасу жүзеге асырылады:
 16. Құқық қорғау органдарының білім беру ұйымдарында кім оқи алады:
 17. Қазақстан Республикасы құқық қорғау органдарының магистратурасына және докторантурасына қабылданған қызметкерлерге оқу уақытына төленеді;
 18. «Құқық қорғау қызметі туралы» ҚР Заңына сәйкес құқық қорғау қызметіне құқық қорғау органы басшысының шешімі бойынша орта және аға басшы құрам лауазымына: 
 19. Құқық қорғау органдарының білім беру ұйымдарында арнайы алғашқы кәсіптік оқытудан өтеді:
 20. Құқық қорғау қызметіне бірінші рет кіретін адамдар үшiн сынақ мерзiмi белгіленеді:
 21. Кім ант қабылдайды:
 22. Қызметкерлер өздерiне жүктелген мiндеттердi орындау кезiнде бағынады:
 23. Қызметкерлер алда қойылған міндеттерге сәйкес міндетті:
 24. Кезектен тыс аттестаттаудан өтпеген жағдайларда:
 25. Құқық қорғау органы қызметкерінің құқығы бар:

Жедел-iздестiру қызметi туралы

 1. Арнаулы жедел-іздестіру іс-шарасы дегеніміз не:
 2. ҚР «ЖІҚ туралы» Заңы қашан қабылданды:
 3. Жедел-iздестiру қызметiнiң міндеті:
 4. Қандай бапқа сәйкес, жедел-іздестіру қызметі нәтижесінде алынған, адамның жеке өміріне, ар-ожданы мен қадір-қасиетіне қатысты мәліметтер, егер оларда заңмен тыйым салынған іс-әрекеттер жасағаны туралы ақпарат болмаса, сақталуға жатпайды және жойылады:
 5. Арнаулы жедел-іздестіру іс-шарасының түрі:
 6. ҚР «ЖІҚ туралы» Заңына қашан соңғы өзгертулер еңгізілді:
 7. Азаматтың ұлты егер заңмен өзгеше белгiленбесе, Қазақстан Республикасының аумағында оларға қатысты жедел-iздестiру шараларын жүргiзуге кедергi бола алады ма:
 8. Арнайы жедел-іздестіру шаралары тек осы бапта көзделген прокурордың санкциясымен жүзеге асырылады:
 9. Жедел-іздестіру іс-шараларын дайындауға және өткізуге азаматтар қатыса алады ма:
 10. Құпия көмекшілердің жеке басы туралы мәліметтер құрайлы:
 11. Құпия көмекші жедел-iздестiру шараларын жүргiзуге қатысуына байланысты қаза болған жағдайда оның отбасына және асырауындағы адамдарға біржолғы жәрдемақы қандай көлемде төленеді:
 12. Жедел-іздестіру іс-шарасы тоқтатылады:
 13. Жедел есепке алу ісі дегеніміз не:
 14. Жедел-іздестіру қызметін жүзеге асыратын органдар ынтымақтастық туралы келісімшарттар жасай алады ма?
 15. Штаттағы жасырын қызметкер дегеніміз кім?
 16. Арнаулы техникалық құралдар дегеніміз не?
 17. Бақыланатын өнім беру дегеніміз не?
 18. Қазақстан Республикасының жедел-iздестiру қызметiн жүзеге асырушы органдары басқа мемлекеттердiң аумақтарында ЖІҚ жүргізе алады ма:
 19. Жедел-іздестіру іс-шараларын қаржыландыру бюджет қаражаты есебінен жүзеге асырылады:
 20. Адамды немесе орынды жасырын аудио- және (немесе) бейнебақылау дегеніміз не:
 21. Арнаулы жедел-іздестіру іс-шаралары санкциямен жүргізіледі :
 22. Арнайы жедел-іздестіру шаралары оларды жедел қамтамасыз ету объектілерінде ғана жүргізілуі мүмкін:
 23. Жедел-iздестiру қызметiн жүзеге асыру кезiндегi заңдылықтың сақталуын кім қадағалайды:
 24. Жедел-iздестiру қызметiн жүзеге асырушы органның арызданушыға қажеттi мағлұматтарды беруден бас тартуы туралы шешiмiн негiзсiз деп таныған ретте:
 25. Арнайы жедел-іздестіру шарасын жүргізуге прокурордың санкциясын қандай бап бойынша алуға болады?

Қазақстан Республикасының Қылмыстық кодексi

 1. Қылмыстық құқық бұзушылық жасау уақытына жеткен сау адам қылмыстық жауапкершілікке тартылады
 2. Аналогия бойынша заңды қолдануға рұқсат етілеме
 3. Қылмыстық заңнама міндеттер жүйесіне жатпайды
 4. 216-бапқа сәйкес қылмыстық жауаптылыққа әкеп соқтыратын азаматқа келтірілген ірі залалдың шекті мәні ( шот-фактураны іс жүзінде орындамай, қызмет көрсетусіз, тауарларды жөнелтусіз беру бойынша шаралар қабылдау)
 5. Қылмыстық жауаптылықтың негізі неде
 6. 6.Қылмыстық құқық бұзушылық бөлінеді:
 7. 7.Қылмыстық құқық бұзушылықта айыпты деп танылады , іс әрекертті жасаған
 8. Адам қылмыстық жауаптылықтан босатылады, егерде қылмыстық құқық бұзушылық жасалған күннен бастап мерзім өткен болса
 9. Адам қылмыстық жауаптылықтан босатылады, егерде аса ауыр қылмыстық құқық бұзушылық жасалған күннен бастап мерзімі өткен болса
 10. Қылмыста айыпты деп танылған адамға мынадай жазалау түрлері қолданылуы мүмкін:
 11. Қандай жағдайларда ескеру мерзімінің өтуі тоқтатыла тұрады?
 12. Қылмыстық заңнама нормаларына сәйкес кім кәмелет жасына толмаған деп есептеледі?
 13. 13.Кәмелет жасқа толмағандарға берілетін жазалау түрлері
 14. Кәмелетке толмағандарға белгілі бір қызметпен айналысу құқығынан айыру мерзімі
 15. Кәмелетке толмағандарға койылатын айыппұл мөлшері
 16. Кәмелетке толмағандарды қоғамдыұ жұмыстарға тарту белгіленеді:
 17. 16 жасқа толмаған жастарға қоғамдық жұмыстарға тарту ұзақтығы күніне
 18. Кәмелетке толмағандарға бас бостандығынан айыру мерзімі
 19. Электронды тасымалдаушы бұл
 20. Қылмыстық құқық бұзушылықтың бірнеше рет жасау, қайталануы деп
 21. Ессіз деп танылған жағдайда
 22. Қылмыстық құқық бұзушылықтың аяқталуы деп саналады
 23. Қамауда ұстау мерзімі белгіленеді
 24. Шетелдікті немесе азаматтығы жоқ адамды Қазақстан Республикасының шегінен шығарып жіберу осы адамның Қазақстан Республикасының аумағына кіруіне тыйым салу белгілене отырып, мәжбүрлеу тәртібімен орындалады
 25. Кепілгерлік мерзім қылмыстық теріс қылық жасалған кезде белгіленеді

Қазақстан Республикасының Қылмыстық-процестік кодексi

 1. Айғақтарды сақтауға қою кім арқылы жүзеге асырылады ?
 2. Қашықтықтан жауапқа тарту туралы шешім қабылдайды:
 3. Кімге қатысты жасырын тергеу әрекеттерін жүргізуге тыйым салынады
 4. Қазақстан Республикасының қылмыстық іс жүргізу кодексінде жасырын тергеу әрекеттерінің қанша түрі қарастырылған
 5. Жасырын тергеу әрекеттерінің мерзімі
 6. Ұстауға алынғаны туралы туыстарына қанша мерзімде айтылады
 7. Экономикалық қызмет саласындағы қылмыстық кодекстің қандай баптары бойынша қамауда ұстау түріндегі бұлтартпау шарасы қолданылуы мүмкін
 8. Тездетілген соттан бұрыңғы тергеу мерзімінің аяқталуы
 9. Қандай жағдайда сотқа дейінгі тергеу жұмыстары тоқтатылады?
 10. Сотқа дейінгі сатыда қылмыстық істі тоқтату туралы шешімге шағым беру мерзімдері
 11. Іс сотқа келіп түскен кезден бастап ,судьяның бұйрықтық іс жүргізуді қолдану туралы қаулыны қарау мерзімі
 12. Іс жүргізу келісім-бұл
 13. Кінәні мойындау туралы мәміле нысанындағы процестік келісім мынадай шарттар болған кезде жасалуы мүмкін
 14. Прокурорға қамауда ұстау мерзімін 3 айға дейін ұзарту туралы өтініш беру мерзімі
 15. Адамды күдікті деп тану туралы қаулының көшірмесі прокурорға қандай мерзімде жіберіледі
 16. Жәбірленуші мен куәгердің қылмыстық қудалау органына не сотқа келуі туралы міндеттеме орындалмаған кезде қандай жаза қолданылуы мүмкін
 17. Күдіктінің қылмыстық теріс қылығы туралы хаттамамен және іс материалдарымен танысқаннан кейін кімге қылмыстық іс зерттеуге жіберіледі
 18. Қылмыстық процесте құжаттар мен заттарды ұсыну
 19. Сотқа дейінгі тергеп-тексерудің басталуы не болып табылады?
 20. Сотқа дейінгі тергеу жұмыстарындағы анықтау мерзімі
 21. Тергеу бөлімінің ,анықтаудың бастығы сотқа дейінгі тергеп-тексеру мерзімін ұзарту туралы қаулыны Қазақстан Республикасының Бас прокурорына ,оның орынбасарына қандай мерзімде ұсынады
 22. Сотқа дейінгі тергеу канша мерзімде аяқталуы тиіс?
 23. Тергеушіден немесе анықтаушыдан бас тарту туралы мәселені кім шешеді?
 24. Анықтаушының,анықтау органының,тергеушінің,прокурордың,судьяның немесе соттың әрекеттері мен шешімдеріне шағым беру мерзімі ?
 25. Күдіктінің әрекеттерін саралау туралы қаулы шығарылғанға дейін бұлтартпау шараларына жол беріледі ме ?

Кеден ісі туралы

 1. Кеден органдары қандай құқықтарға ие?
 2. Автомобиль көлік құралдарын кедендік бақылау аймағынан тыс жерде тоқтатқан жағдайда, кедендік бақылау жүргізу уақыты осындай тоқтату кезінен бастап қанша сағаттан аспау тиіс-
 3. Қазақстан Республикасының лауазымды тұлғалары немесе арнайы мемлекеттік органдары тұрақты кедендік бақылау аймағына кіру қандай құжат негізінде жүргізіледі?
 4. Төмендегілердің қайссы кедендік бақылау нысандары болып табылады?
 5. Төмендегі декларациялардың қайссы кедендік декларацияның түрлеріне қатысты емес?
 6. Кедендік рәсімдер саны?
 7. Декларанттың қандай құқықтары бар?
 8. Кедендік баждарды, салықтарды, арнайы, демпингке қарсы, өтем баждарын төлемей жөнелтуші кеден органынан межеленген кеден органына тасымалданатын (тасылатын) тауарларға қатысты қандай кедендік рәсім қолданылады?
 9. Еуразиялық экономикалық одақтың кедендік аумағы бойынша кедендік транзит кедендік рәсіміне сәйкес тасымалданатын тауарларды түсіруге, қайта тиеуге (ауыстырып тиеуге), оның ішінде бір көлік түрі көлік құралынан көліктің басқа түрі көлік құралына түсіруге, қайта тиеуге (ауыстырып тиеуге) және олармен жасалатын өзге де жүк операцияларына, сондай-ақ осындай тауарларды тасымалдайтын көлік құралдарын ауыстыруға рұқсатты кім береді?
 10. Кедендік тексеру қалай жүргізіледі?
 11. Кеден органдары тауарларды кедендік бақылауды жүзеге асыру үшін Қазақстан Республикасының басқа мемлекеттік органдарының рұқсаттарын, нұсқамаларын немесе ережелерін талап ете ме?
 12. Кедендік тексеру болу мүмкін -
 13. Уәкілетті экономикалық оператор куәлігін тоқта тұруға негіз болып табылады-
 14. Кеден органы кеден заңнамасында көзделген негіздердің болуы туралы ақпарат алған күннен бастап _____ жұмыс күнінен кешіктірмей куәлік қолданылуын тоқтата тұру туралы шешім қабылдайды:
 15. Уәкілетті экономикалық операторды уәкілетті экономикалық операторлардың тізілімінен шығару үшін негіздеме болып табылады:
 16. Кеден органдарының әкімшілік құқық бұзушылық туралы іс бойынша , іс жүргізуге құқығы бар ма?
 17. Ұсталған тауарлар мен оларға арналған құжаттарды кеден органдарында сақтайды -
 18. Қайтарылған кезде ұсталған тауарларды тасымалдау , қайта тиеу (тиеу, түсіру) және сақтау шағындарын кім өтейді?
 19. Кеден органдарының функциялары қандай?
 20. Кеден өкілдерінің тізіліміне енгізілген тұлғалардың қызметін тоқтата тұру үшін негіздері болып табылады:

САЛЫҚ ЖӘНЕ БЮДЖЕТКЕ ТӨЛЕНЕТІН БАСҚА ДА МІНДЕТТІ ТӨЛЕМДЕР ТУРАЛЫ (САЛЫҚ КОДЕКСІ)

 1. Салықтық зерттеп-қарауды жүргізу үшін:?
 2. Салық төлеушінің орналасқан жерін растайтын немесе орналасқан жерiнде іс жүзінде оның жоқ екенін растайтын салықтық зерттеп-қарау нәтижелері бойынша не толтырылады?
 3. Салықтық зерттеп-қарауды жүргізуге қатысу үшін куәгерлер тартылады ма?
 4. Салықтық тексерудің нысаны?
 5. Құрылымдық бөлімшелері бар заңды тұлғалар және Қазақстан Республикасында біреуден астам тұрған жері болған кезде қызметін тұрақты мекемелер арқылы жүзеге асыратын бейрезиденттер, сондай-ақ салықтық мониторингке жататын салық төлеушілер үшін, ұзарту немесе тоқтата тұру мерзімдерін ескере отырып, кешенді немесе тақырыптық тексеруді жүргізу мерзімі аспауға тиіс:
 6. құрылымдық бөлімшелері жоқ заңды тұлғалар, дара кәсіпкерлер және Қазақстан Республикасында біреуден аспайтын тұрған жері болған кезде қызметін тұрақты мекемелер арқылы жүзеге асыратын бейрезиденттер үшін, кешенді немесе тақырыптық тексеруді жүргізу мерзімі аспауға тиіс:
 7. Салық органдары салық төлеуші туралы салықтық құпияны құрайтын мәліметтерді салық төлеушінің жазбаша рұқсатын алмастан құқық қорғау органдарына қандай жағдайларда бере алады?
 8. Салықтық тексерулердің түрлері?
 9. Қазақстан Республикасының Қылмыстық-процестік кодексінде көзделген негіздер бойынша қандай салықтық тексерулер тағайындалады?
 10. Нұсқамада көрсетілетін салықтық тексерулерді жүргізу мерзімі, егер салықтық заңнамада өзгеше белгіленбесе, нұсқама табыс етілген күннен бастап ____ күнінен аспауға тиіс.
 11. Ауыспалы есептерді, қолма-қол ақшаны есепке алу кітаптары мен тауар чектерін, сондай-ақ жою, қайтару чектерін және жою мен қайтару операциялары жүргізілген бақылау-касса машиналарының чектерін басып шығарылған немесе толығымен толтырылған күнінен бастап қандай мерзімге шейін сақтауға міндетті?
 12. Әрекет етпейтін деп танылған салық төлеушілер туралы мәліметтер
 13. Салықтық міндеттеме мен талап бойынша талап қоюдың ескіру мерзімі
 14. Салық төлеушілер үшін талап қоюдың ескіру мерзімі бес жыл
 15. Салық төлеуші Қазақстан Республикасының заңнамасында айқындалған тәртіппен тексеру нәтижелері туралы хабарламаға, сондай-ақ салық органдары лауазымды адамдарының әрекеттеріне шағым жасаған кезде талап қоюдың ескіру мерзімі ұзартылады ма?
 16. Заңды тұлғаны тіркеуді немесе қайта тіркеуді жарамсыз деп тану кімнің құқығында?
 17. Салықтық тексеру барысында қылмыстық құқық бұзушылық белгілерін көрсететін, салықтарды және бюджетке төленетін төлемдерді төлеуден жалтару, сондай-ақ әдейі банкроттық фактілері анықталған кезде салық органдары Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес процестік шешімді қабылдау үшін олардың тергеуіне жататын материалдарды
 18. Басқа мемлекеттердің салық немесе құқық қорғау органдарының сұрау салулары бойынша салық төлеушінің операцияларына тақырыптық тексеру жүргізіледі ме?
 19. Салық органы салық төлеушіге хронометраждық зерттеп-қарауды қандай мақсатта жүргізеді
 20. Салық төлеушіге хронометраждық зерттеп-қарауды жүргізу туралы шешімді кім шығарады?

Қазақстан Республикасы мемлекеттік қызметшілерінің әдептілік нормаларын және мінез-құлық қағидаларын одан әрі жетілдіру жөніндегі шаралар туралы

 1. Мемлекеттік қызметшілерінің әдеп кодексі белглейді:
 2. Мемлекеттік қызметші мемлекеттік қызметке тұрғаннан кейін Кодекстің мәтінімен жазбаша нысанда таныстырылуға тиіс:
 3. Мемлекет мүддесіне нұқсан келтіретін, мемлекеттік органдардың жұмыс істеу тиімділігіне кедергі жасайтын немесе тиімділігін төмендететін іс-әрекеттерге қарсы тұруға:
 4. Мемлекеттік қызметшілер тиіс:
 5. Мемлекеттік қызметшілердің қызметтік этиканы бұзғаны үшін:
 6. Мемлекеттік қызмет атқару бұл:
 7. Мемлекеттік қызметшілерінің әдеп кодексімен:
 8. Басшылар қарамағындағы қызметшілермен қарым-қатынас кезінде:
 9. Төмен тұрған лауазымдарды атқаратын мемлекеттік қызметшілер өздеріне мәлім болған қызметтік әдеп нормаларының бұзу жағдайлары және мемлекеттік қызметке кір келтiретін тәртіптік теріс қылықтар туралы белгілі болған жағдайда:
 10. Мемлекеттік орган қызметінің мәселелері бойынша көпшілік алдында сөйлеуді кіммен жүзеге асырады.
 11. Басшылар қарамағындағы қызметшілермен қарым-қатынас кезінде:
 12. Басшының бұйрығын орындау кезінде бағынышты адамдар міндетті:
 13. Басшы бағынышты қызметкердін қызмет нәтижесін бағалау кезінде қандай қасиеттерін көрсетуге тиіс?
 14. Тиімді қызмет ету үшін қауіпсіз және қажетті жағдайларды жасау кімнің міндетіне кіреді?
 15. қандай материалдарды мемлекеттік қызметші жеке тұлға ретінде тек өз атынан жүзеге асыра алады:
 16. Мемлекеттік қызметшілерге мемлекеттік саясат және қызметі мәселелері жөніндегі өз пікірін білдіруіне болмайды егер ол:
 17. Қызметшілердің ар-намысы мен қадір-қасиетіне нұқсан келтірудің қандай да бір түрін болдырмау шараларын  кім қабылдау керек?
 18. Басшылар қарамағындағы қызметшілермен қарым-қатынас кезінде:
 19. Басшылар бағынышты адамдарға қатысты қандай мәселелер туындаған кезде меритократия қағидаттарын сақтауға тиіс?
 20. Төмен тұрған лауазымдарды атқаратын мемлекеттік қызметшілер міндетті:
Терроризмді және экстремизмді қаржыландырумен байланысты ұйымдар мен тұлғалар тізбесі
Хабарлама

Қазақстан Республикасы Қаржы мониторингі Агенттігі 2021 жылғы 27 шілдеде техникалық жұмыстардың жүргізілуіне байланысты ФМ-1(WEB-СФМ ішкі жүйесі) хабарламаларын жіберуге арналған сервистің істен шығуы байқалуы мүмкін екенін хабарлайды.

Орналастырылды: 27.07.2021 (16:15)

Жәрдемшілік

Егер сіз Қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл туралы Заңының бұзушылықтар фактілері туралы ақпаратқа ие болсаңыз, мынадай телефонға қоңырау шалыңыз: + 7 (71 72) 74 - 92 - 24 

Заңнама ҚКЗ/ТҚ саласында кеңес алу:

+7 (7172) 74-97-49, 74-97-39, 74-92-26

Қаржы операциялары туралы деректер жинау жүйесінің жұмысына қатысты техникалық қателіктер туралы (ҚМС WEB):

+7 (7172) 74-97-48, 74-97-64

Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес Қазақстан Республикасының Қаржылық мониторинг агенттігінің Мемлекеттік қызметшілердің қызмет бабының бұзушылығы туралы сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес үшін сенім телефоны:

+7 (7172)  32 21 48

Жәрдем үшін алғыс білдіреміз!