• Назар салыңыз! 20.05.2022 ж. Терроризм және экстремизмді қаржыландырумен байланысты ұйымдар мен тұлғалар тізбесін "Енгізілгендер" бөлімiнен таба аласыздар.
  • Международный Перечень лиц, причастных к террористической и экстремистской деятельности от 10 марта 2022 года с изменениями
  • Внесены изменения в Перечень (действующий №593)
  • Қаржы мониторингі агенттігі Мемлекеттік органдардың интернет-ресурстарының бірегей порталына ауысқандығын хабарлайды. Осыған байланысты, Агенттігінің қызметі туралы өзекті ақпаратты және осы ресми сайтта жарияланған басқа да мәліметтерді алу үшін https://www.gov.kz/memleket/entities/afm сілтемесі арқылы өтіңіз.

Құрметті пайдаланушылар!

Қаржы мониторингі агенттігі Мемлекеттік органдардың интернет-ресурстарының бірегей порталына ауысқандығын хабарлайды. Осыған байланысты, Агенттігінің қызметі туралы өзекті ақпаратты және осы ресми сайтта жарияланған басқа да мәліметтерді алу үшін https://www.gov.kz/memleket/entities/afm сілтемесі арқылы өтіңіз.

Сайтқа өту Өзара баға

ҚМС АРНАЛҒАН: «ҚМС көмек» бөліміндегі ақпарат өзекті.

Қаржылық мониторинг субъектілерін дайындау және оқыту

Қазақстан Республикасының 2020 жылғы 13 мамырдағы № 325-VI Заңына сәйкес «Қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл туралы» Қазақстан Республикасының 2009 жылғы 28 тамыздағы № 191-IV Заңының 11-бабының 8-тармағына енгізілетін өзгерістер мен толықтыруларға байланысты.

Қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл саласында дайындау мен оқыту бойынша қаржы мониторингі субъектілеріне қойылатын талаптарды қаржы мониторингі субъектілерінің Қазақстан Республикасының Қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл туралы заңнамасын сақтауын мемлекеттік бақылауды өз құзыреті шегінде жүзеге асыратын мемлекеттік органдармен келісім бойынша уәкілетті орган бекітеді.

Қаржы мониторингі субъектілерінің қызметкерлерді қолдану және жұмыста пайдалану, сондай-ақ даярлау және оқыту мақсаттары үшін Қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл саласындағы мынадай құқықтық актілер орналастырылады:

1. Қазақстан Республикасының 2009 жылғы 28 тамыздағы № 191-IV Заңы «Қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл туралы» (2020 жылғы 15 қарашадан бастап қолданыстағы өзгерістермен және толықтырулармен).

2. Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2020 жылғы 30 қыркүйектегі № 938 бұйрығы. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2020 жылы 30 қыркүйекте № 21340 болып тіркелді. Қаржы мониторингі субъектілерінің қаржы мониторингіне жататын операциялар туралы мәліметтер мен ақпарат беру қағидаларын және күдікті операцияны айқындау белгілерін бекіту туралы.

3. Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2020 жылғы 13 қазандағы № 1000 бұйрығы. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2020 жылы 14 қазанда № 21426 болып тіркелді. Қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл саласында дайындау және оқыту бойынша қаржы мониторингі субъектілеріне қойылатын талаптарды бекіту туралы.

4. Бірлескен бұйрық Қазақстан Республикасы қаржы Министрінің 2020 жылғы 13 қазандағы № 999 және Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2020 жылғы 13 қазандағы № 77 бұйрықтарымен бекітілген. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2020 жылы 14 қазанда № 21422 болып тіркелді. Қазақстан Республикасының Қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл туралы заңнамасының сақталуына тәуекел дәрежесін бағалау өлшемшарттарын және тексеру парағын бекіту туралы.

5. «Кірістерді заңдастыру (жылыстату) және терроризмді қаржыландыру тәуекелдерін бағалауды жүргізу қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2017 жылғы 3 мамырдағы № 243 қаулысы.

6. "Қазақстан Республикасы мемлекеттік органдарының қаржы мониторингі жөніндегі уәкілетті органның сұрау салуы бойынша өз ақпараттық жүйелерінен және ресурстарынан мәліметтер ұсыну қағидаларын бекіту туралы"Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2012 жылғы 23 қарашадағы № 1483 қаулысы.

7. Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2010 жылғы 15 ақпандағы N 56 Бұйрығы «Қаржы мониторингі субъектілерінің клиентті тиісінше тексеруі үшін қажетті құжаттар тізбесін бекіту туралы».

8. Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 10 қазандағы бұйрығы 2014 жылғы № 430 «Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің Қаржы мониторингі комитеті туралы ережені бекіту туралы» қаулысына өзгерістер енгізу туралы.

9. Бірлескен бұйрық Қазақстан Республикасы қаржы Министрінің 2014 жылғы 19 қарашадағы № 499 және Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министрінің 2014 жылғы 25 қарашадағы № 182 бұйрығымен бекітілген «Ақша аудару бойынша қызмет көрсететін пошта операторлары үшін Қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл мақсатында ішкі бақылау қағидаларына қойылатын талаптарды бекіту туралы».

10. Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің бірінші орынбасары – Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2019 жылғы 26 желтоқсандағы № 1423 қаулысының және Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының 2019 жылғы 31 желтоқсандағы № 271 қаулысының күші жойылды деп танылсын. Банкаралық ақша аудару жүйесінің операторын және микроқаржы ұйымдарын қоспағанда, банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдар үшін «Қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл жасау мақсатында ішкі бақылау қағидаларына қойылатын талаптарды бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2014 жылғы 26 қарашадағы № 518 бұйрығына және Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының 2014 жылғы 24 желтоқсандағы № 236 қаулысына өзгерістер енгізу туралы.

11. Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын реттеу және дамыту Агенттігі басқармасының 2020 жылғы 12 қазандағы № 98 Қаулысы. «Қор биржасы үшін Қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл жасау мақсатында ішкі бақылау қағидаларына қойылатын талаптарды бекіту туралы».

12. Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігі Басқармасының 2020 жылғы 12 қазандағы № 95 қаулысы. «Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры мен ерікті жинақтаушы зейнетақы қорлары үшін Қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл жасау мақсатында ішкі бақылау қағидаларына қойылатын талаптарды бекіту туралы».

13. Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2014 жылғы
26 қарашадағы № 521 бірлескен бұйрығы және "екінші деңгейдегі банктер және Ұлттық почта операторы үшін Қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл мақсатында ішкі бақылау қағидаларына қойылатын талаптарды бекіту туралы"Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының 2014 жылғы 24 желтоқсандағы № 235 қаулысы.

14. Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2020 жылғы 7 қазандағы № 967 және Қазақстан Республикасы Мәдениет және спорт министрінің 2020 жылғы 7 қазандағы № 274 бірлескен бұйрығы. Ойын бизнесі мен лотереяларды ұйымдастырушылар үшін Қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл жасау мақсатында ішкі бақылау қағидаларына қойылатын талаптарды бекіту туралы Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2014 жылғы 27 қарашадағы № 527 және Қазақстан Республикасы Мәдениет және спорт министрінің 2014 жылғы 26 қарашадағы № 112 бірлескен бұйрығына өзгеріс енгізу туралы.

15. «Нотариустар үшін Қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл мақсатында ішкі бақылау қағидаларына қойылатын талаптарды бекіту туралы»Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2014 жылғы 28 қарашадағы № 531 және Қазақстан Республикасы Әділет министрінің 2014 жылғы 11 желтоқсандағы № 360 бірлескен бұйрығы.

16. «Тауар биржасы үшін Қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл жасау мақсатында ішкі бақылау қағидаларына қойылатын талаптарды бекіту туралы»Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2014 жылғы 28 қарашадағы № 532, Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің м.а. 2014 жылғы 28 қарашадағы № 119 Бірлескен бұйрығы.

17. «Өзінің тыныс-тіршілігін қамтамасыз ету үшін Терроризмді және экстремизмді қаржыландырумен байланысты ұйымдар мен тұлғалардың тізбесіне енгізілген жеке тұлғаға қаражат төлеу қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2015 жылғы 4 желтоқсандағы № 613 бұйрығы.

2. Қылмыстық кірістерді заңдастырудың (жылыстатудың) және терроризмді қаржыландырудың типологиялары, схемалары мен тәсілдері.

3. ФАТФ ұсынымдарын орындамайтын және (немесе) жеткілікті түрде орындамайтын мемлекеттердің (аумақтардың) тізбесі.

4. Сұрақтар

Терроризмді және экстремизмді қаржыландырумен байланысты ұйымдар мен тұлғалар тізбесі
Хабарлама

Уважаемые субъекты финансового мониторинга, в информационной системе Агентства для пользователей «АРМ-СФМ» размещена новая версия ПО «АРМ-СФМ» версия 6.4.9

Орналастырылды: 31.03.2022 (12:20)

Жәрдемшілік

Егер сіз Қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл туралы Заңының бұзушылықтар фактілері туралы ақпаратқа ие болсаңыз, мынадай телефонға қоңырау шалыңыз: + 7 (71 72) 74 - 92 - 24 

Заңнама ҚКЗ/ТҚ саласында кеңес алу:

+7 (7172) 74-97-49, 74-97-39, 74-92-26

Қаржы операциялары туралы деректер жинау жүйесінің жұмысына қатысты техникалық қателіктер туралы (ҚМС WEB):

+7 (7172) 74-97-48, 74-97-64

Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес Қазақстан Республикасының Қаржылық мониторинг агенттігінің Мемлекеттік қызметшілердің қызмет бабының бұзушылығы туралы сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес үшін сенім телефоны:

+7 (7172)  32 21 48

Жәрдем үшін алғыс білдіреміз!