• Назар салыңыз! 20.04.2021 ж. Терроризм және экстремизмді қаржыландырумен байланысты ұйымдар мен тұлғалар тізбесін "Әрекеттегілер" және "Алынып тасталынғандар" бөлімiнен таба аласыздар.
  • Құрметті, қаржы мониторингі субъектілері (әрі қарай – ҚМС), "Қаржы мониторингі субъектілерінің қаржы мониторингіне жататын операциялар туралы мәліметтер мен ақпаратты беру қағидаларын және күдікті операцияны айқындау белгілерін бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2020 жылғы 15 қарашадағы №938 бұйрығына сәйкес ҚМС ұсынылатын ҚМ-1 бойынша операцияларға қатысушылардың саны 2 қатысушыға дейін өзгертілді. Осыған байланысты, ҚМС - АЖО және БАЖ кіші жүйесі үшін НАА және ЖЛТ – ны жаңартуды сұраймыз, жаңартылған нұсқасы ҚМС көмек – ҚОМЖЖ – ҚМС-АЖО бөлімінде
  • 2020 жылғы 25 мамырдан «Ресей Федерациясының қаржы мониторингі бойынша Федералдық қызметінің санкциондық тізімі»
  • Қаржы мониторингі комитеті (бұдан әрі-Комитет) каржы мониторингі субъектілері үшін 2019 жылғы 6 тамыздағы Комитеттің kfm.gov.kz сайтында, «ҚМС, Қылмыстық істерді заңдастыру (жылыстату) және терроризмді қаржыландыру типологиясы, схемалары мен тәсілдері көмегінде» деген бөлімінде кірістерді жылыстату және терроризмді қаржыландыру тәуекелдерін бағалау жөнінде ақпарат орналастырылғанын хабарлайды.
  • Назар аударыңыз! 27.02.2018 ж. терроризм мен экстремизмді қаржыландыруға қатысы бар ұйымдар мен тұлғалар тізімдерін автоматтандыру үшін XML және XLS пішімдері қол жетімді
  • Құрметті қаржы мониторинг субъектілері, АЖ/ТҚҚ сұрақтары бойынша кеңес алу үшін келесі телефондарға хабарласуыңызды сұраймыз: +7 (7172) 74-97-52; техникалық сұрақтар бойынша: +7 (7172) 74-97-48. Көрсетілген қызмет сапасын талдау мақсатында, Сіздің қоңырау шалуыңыз жазылады.

Қаржы мониторингі субъектілеріне арналған жадынама

Памятка для обменных пунктов
Памятка субъектам финансового мониторинга «Ломбардам»
Памятка субъектам финансового мониторинга «Микрофинансовым организациям (МФО)»
Памятка для ИП и ЮЛ, осуществляющих лизинговую деятельность в качестве лизингодателя без лицензии
Памятка для ИП и ЮЛ, оказывающие посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества
Памятка для страховых (перестраховочных) организаций, страховых брокеров, общества взаимного страхования
Памятка для бухгалтерских организаций и профессиональных бухгалтеров, осуществляющие предпринимательскую деятельность в сфере бухгалтерского учета
Памятка для субъектов Юридические консультанты и другие независимые специалисты по юридическим вопросом
Памятка для микрофинансовых организаций
Памятка для субъектов нотариусов
Подготовка и обучение СФМ в сфере ПОД/ФТ
Памятка для организаций связанных с ювелирным сектором
Памятка для субъектов игорного бизнеса
Памятка для субъектов Юридические консультанты и другие независимые специалисты по юридическим вопросом
Памятка для ломбардов

"Қаржы мониторингі субъектілеріне қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл саласында дайындау және оқыту бойынша қойылатын талаптарды бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 13.11.2020 жылғы № 1000 бұйрығы бойынша қаржы мониторингі субъектілеріне арналған жадынама.

4 тармақ.

Субъектілер Қазақстан Республикасының КЖ/ТҚҚ туралы заңнамасының талаптарын, сондай-ақ субъектілер мен олардың клиенттері қызметінің ерекшеліктерін ескере отырып КЖ/ТҚҚ саласында даярлау және оқыту бағдарламасын (бұдан әрі – оқыту бағдарламасы) әзірлейді.

6 тармақ.

Субъектілер Талаптардың 4 және 5 тармақтарына сәйкес әзірленген оқыту бағдарламасына сәйкес КЖ/ТҚҚ мақсатында оқудан өтеді.

3 тармақ.

Тестілеу субъектілердің оқу процессінде зерделенген материалды зерделеуді растау мақсатында субъектілер тестілеуден өткен күннен бастап 3 (үш) жылда 1 (бір) реттен кем емес кезеңділікпен Орталық пен оның аумақтық бөлімшелерінің базасында тестілеуден өтеді.

7 тармақ.

Субъектінің басшысы КЖ/ТҚҚ туралы заңнаманы сақтаумен байланысты функцияларды жүзеге асыруды бастағанға дейін КЖ/ТҚҚ мақсатында оқудан өтетін жауапты тұлғалардың тізбесін бекітеді.

8 тармақ.

Субъектілерді оқытуды 8-тармақтың талаптарына сәйкес келетін тұлғалар жүргізеді (оның ішінде субъектілер өз бетінше оқи алады, сондай-ақ қаржы мониторингі субъектісінің жұмыс істейтін қызметкері жоғарыда көрсетілген талаптарға сәйкес келген кезде оқытуды жүргізе алады)

9 тармақ.

Субъектілер КЖ/ТҚҚ саласында даярлау және оқыту мақсатында уәкілетті органның ресми интернет-ресурсында "ҚМС көмек" бөлімінің "Қаржы мониторингі субъектілерін даярлау және оқыту" кіші бөлімінде орналастырылған ақпаратты пайдаланады.

10 тармақ.

Субъект өз қызметкерлерінің оқыту бағдарламасынан өту есебін жүргізеді.

11 тармақ.

Субъект қызметкерлерінің оқыту бағдарламасынан өтуін есепке алу тәртібін субъект дербес белгілейді.

12 тармақ.

Субъектінің қызметкерімен оқыту жүргізу және КЖ/ТҚҚ саласындағы Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерімен және ішкі бақылауды ұйымдастыру мақсатында қабылданған субъектілердің ішкі құжаттарымен танысу фактісі оның нысаны мен мазмұнын субъект дербес белгілейтін құжатта өз қолымен расталады.

Субъекті қызметкерінің оқу бағдарламасынан өткенін растайтын құжаттар қызметкердің жеке ісіне тігіледі.

13 тармақ.

Субъектінің тестілеуден өтуі "Мемлекеттік қызмет персоналын басқару ұлттық орталығы" акционерлік қоғамы беретін құжатпен расталады.

15 тармақ.

Субъектілер тестілеуден өткені туралы ақпаратты уәкілетті органның веб-порталында орналасқан субъектінің жеке кабинетінде орналастырады.

 

Терроризмді және экстремизмді қаржыландырумен байланысты ұйымдар мен тұлғалар тізбесі
Хабарлама

Қазақстан Республикасы Қаржы мониторингі Агенттігі 2021 жылғы 12 сәуірде сағат 09:00-ден 18:00-ге дейінгі кезеңде техникалық іркілістерге байланысты ФМ-1 (WEB-СФМ кіші жүйесі) хабарламаларын жіберуге арналған сервистің қолжетімсіз болғанын хабарлайды. Қазіргі уақытта ішкі жүйенің жұмысы қалпына келтірілді.

Орналастырылды: 15.04.2021 (12:20)

Жәрдемшілік

Егер сіз Қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл туралы Заңының бұзушылықтар фактілері туралы ақпаратқа ие болсаңыз, мынадай телефонға қоңырау шалыңыз: + 7 (71 72) 74 - 92 - 24 

Заңнама ҚКЗ/ТҚ саласында кеңес алу:

+7 (7172) 74-97-49, 74-97-39, 74-92-26

Қаржы операциялары туралы деректер жинау жүйесінің жұмысына қатысты техникалық қателіктер туралы (ҚМС АЖО, ҚМС WEB):

+7 (7172) 74-97-48

Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес Қазақстан Республикасының Қаржылық мониторинг агенттігінің Мемлекеттік қызметшілердің қызмет бабының бұзушылығы туралы сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес үшін сенім телефоны:

+7 (7172)  32 21 48

Жәрдем үшін алғыс білдіреміз!